Welkom bij de website van Henk Rikkert
WelkomAmsterdamFrieslandPortrettenPrijzenKlassiekModernKleurLinkseShop
Amsterdam de Nieuwe Oosterbegraafplaats in de herfst.
Amsterdam De Dappermarkt.
Amsterdam Spaarndammerbuurt.
Amsterdam Breitner 1.
Amsterdam Breitner 2
Amsterdam IJ.
Amsterdam Centrum
Amstel Reportage.
Amstel Amsterdam Ouderkerk
Amsterdam Herengracht
Amsterdam Herengracht BreedSmal
Panarama foto's van Amsterdamse parken.
Amsterdam Vondelpark.
Amstel Amsterdam OuderkerkHenk Rikkert Amstel Amsterdam Ouderkerk 1

De oude schuit.

Henk Rikkert Amstel Amsterdam Ouderkerk 2

Kleine Kalfje.
Henk Rikkert Amstel Amsterdam Ouderkerk 3

De loopster.
Henk Rikkert Amstel Amsterdam Ouderkerk 4

De hond en zijn baas.


De visser.
Henk Rikkert Amstel Amsterdam Ouderkerk 6


De banpaal.


De skeeter.
Henk Rikkert Amstel Amsterdam Ouderkerk 8

Binnenweg.
Henk Rikkert Amstel Amsterdam Ouderkerk 10

Klarenbeek.
Henk Rikkert Amstel Amsterdam Ouderkerk 11

Pontveer Smientje Amstelland en de Riekermolen. Kleine Kalfje.
De n
aam Kalfjeslaan is afgeleid van de oude herberg 't Kalfje op de hoek bij de Amstel, en de herberg was genoemd naar de eigenaar die hem in 1670 had geopend, Jan Claesz Kalf.
't Kalfje is in 1967 gesloopt. Wel is het er tegenovergelegen Kleine Kalfje blijven bestaan.

De Kalfjeslaan is een vrij smalle weg, bestemd voor fietsers en wandelaars. Langs de hele Kalfjeslaan ligt een groenstrook 't Kleine Loopveld, die onderdeel is van het ecolint langs de zuidrand van Amsterdam. Op de Kalfjeslaan is te zien dat het gebied aan de kant van Amstelveen dieper ligt dan de omgeving. Dit is het gevolg van slagturven van de 16de tot en met de 18de eeuw. De boomrijke Kalfjeslaan veranderde in de hongerwinter door illegale kap (houtroof) in een kale polderweg. Na de oorlog is de bomenrij hersteld.

De Kalfjeslaan eindigde in het westen bij de Amsterdamseweg, waarnaast de spoorlijn Aalsmeer - Amsterdam Willemspark liep. Ter hoogte van de Kalfjeslaan was tot 1925 een spoorweghalte, te weten Halte Kalfjeslaan.

Sinds het noordelijke deel van de gemeente Nieuwer-Amstel in 1921 bij Amsterdam werd gevoegd, vormt de Kalfjeslaan de zuidelijke begrenzing van Amsterdam. Aan de noordzijde van de Kalfjeslaan is in de jaren 60 de wijk Buitenveldert 
Banpaal

Een banpaal is een (meestal) stenen paal die de grens van de banne (het rechtsgebied) aangeeft van een stad. Banpalen markeren daarmee tevens de stadsgrenzen.
De jurisdictie (het gebied waarop de rechtspraak van toepassing was) van de stad hield bij de banpaal op.


'Bannen' betekent 'verdrijven' of 'uitwijzen'. Uit de stad verbannen personen werden banneling of balling genoemd. Zij mochten zich niet meer binnen het door banpalen gemarkeerd gebied ophouden. Zij waren 'in de ban gedaan' door het uitspreken van de 'banvloek': een vonnis tot 'uitbanning', ofwel 'excommunicatie'. Deze personen leefden voortaan in ballingschap.
Verbanning is dus een vorm van straf, bedoeld om geen last meer van iemand te hebben. Als hij zich desondanks toch binnen de banpalen begeeft van het gebied waaruit hij is verbannen, is hij strafbaar en kan bijvoorbeeld een gevangenisstraf of zelfs de doodstraf krijgen.
Een gerelateerd begrip is Persona non grata: zo'n persoon is uit de 'gratie'. In tegenstelling tot verbanning kan het zijn dat een dergelijk persoon nog nooit binnen de bangrenzen geweest is. Het komt voor dat zo'n persoon na een aantal jaren weer 'in de gratie' komt, en weer welkom is in het betreffende rechtsgebied.

Door hedendaagse samenvoeging van gemeenten zijn banpalen vaak verdwenen of zijn binnen de stadsgrenzen komen te liggen.
Oude banpalen zijn onder andere nog te vinden om of in Amsterdam (dorp Sloten), Amstelveen/Ouderkerk aan de Amstel aan de westzijde van de Amstel in de berm van de Amsteldijk, in Amstelveen langs de Amsterdamseweg.
Riekermolen
De Riekermolen is een poldermolen aan de Kalfjeslaan bij de Amstel. Naast de molen staat een standbeeld van Rembrandt, als herinnering aan het feit dat de schilder veel tekeningen heeft gemaakt langs de oevers van deze rivier. Het werd in 1969 onthuld op zijn 300ste sterfdag.
De molen stond oorspronkelijk ten zuiden van het dorp Sloten bij Amsterdam.
De uit 1636 daterende molen moest in 1956 verdwijnen wegens de vergraving van de Riekerpolder en voor de  vergroting van het Nieuwe Meer en verhuisde in 1961 naar de Kalfjeslaan bij de Amstel.

WelkomAmsterdamFrieslandPortrettenPrijzenKlassiekModernKleurLinkseShop