Welkom bij de website van Henk Rikkert
WelkomAmsterdamFrieslandPortrettenPrijzenKlassiekModernKleurLinkseShop
Balk
Blauwhuis
Bolsward
Elahuizen
Firdgum
Harlingen
Hindeloopen
Midlum
Moddergat
Sexbierum
Tzummarum
Workum
Zurich
ElahuizenHenk Rikkert, Friesland, Wapen van Elahuizen.

Wapen van Elahuizen.
Henk Rikkert, Friesland, Elahuizen.

Elahuizen.

Het dorp Elahuizen heette oorspronkelijk Nijega, en werd ter onderscheiding van twee andere Friese plaatsen met dezelfde naam aangeduid als "Nijega (H.O.N.)" De afkorting H.O.N. stond voor de naam van de gemeente waar het in lag, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. Eind jaren zestig nam het dorp de naam aan van het nabijgelegen gehucht Elahuizen.
Het dorp is gelegen aan het meer de Fluessen.

WelkomAmsterdamFrieslandPortrettenPrijzenKlassiekModernKleurLinkseShop