Welkom bij de website van Henk Rikkert
WelkomAmsterdamFrieslandPortrettenPrijzenKlassiekModernKleurLinkseShop
Balk
Blauwhuis
Bolsward
Elahuizen
Firdgum
Harlingen
Hindeloopen
Midlum
Moddergat
Sexbierum
Tzummarum
Workum
Zurich
Hindeloopen

Hindelopen

Hindeloopen.

Hindeloopen heeft een sterk van het Standaardfries afwijkend dialect, het Hindeloopers, dat zich daarvan vooral onderscheidt door het behoud van de middeleeuwse klinkers.
Hindeloopen kreeg in 1225 stadsrechten en is een van de Friese elf steden. Hoewel het geen haven had maar slechts een rede in de Zuiderzee, was Hindeloopen lange tijd een belangrijke handelsplaats. De Hindelooper Grootschippers voeren in hun fluitschepen naar de Oostzee om handel te drijven. Ze verkochten in de Oostzeelanden veel Nederlandse producten als jenever en wollen stoffen. Op de terugreis naar Hindeloopen werd altijd hout getransporteerd naar Amsterdam en de Zaanstreek. Uit deze periode stammen ook de bijzondere leefcultuur, het Hindelooper schilderwerk en de prachtige, kleurrijke klederdracht.
Hindeloopen had vroeger zijn eigen klederdracht. Tegenwoordig toont alleen de folkloristische zang- en dansgroep "Aald Hielpen" de klederdracht nog bij optredens in Hindeloopen of ver daarbuiten, tot Amerika en Japan toe.

Hindeloper klederdracht stof

Hindelooper klederdracht stof.


De grote bloeiperiode van het stadje lag tussen 1650 en 1790, toen Hindeloopen een grote vloot bezat van ruim tachtig schepen. Aan de kapitale 17e- en 18e-eeuwse kapiteinshuizen is nog te zien hoe rijk de Hindeloopers waren. Later, tijdens de Napoleontische tijd werd Hindeloopen arm door handelsbeperkingen en werd het steeds meer een vissersplaats. De vissersschepen droegen de lettercode HI.


De wonderbaarlijke visvangst door Petrus en andere discipelen

De wonderbaarlijke visvangst door Petrus en andere discipelen.

Het Sylhús is de monumentale sluiswachterswoning gelegen aan 't Oost 12 in Hindeloopen.
De in de 17e-eeuw gebouwde sluiswachterswoning kreeg in 1785 aan de dijkzijde een zogenaamde "leugenbank". Deze bank fungeert als ontmoetingsplaats voornamelijk voor de oudere manlijke inwoners van Hindeloopen.[1] De bank bevindt zich onder een overkapping die rust op houten kolommen. In de voorgevel onder deze overkapping bevindt zich het ingemetselde stadswapen van Hindeloopen met het jaartal 1619. Op de nok van het pand is een open houten klokkentoren met spits geplaatst.
Het gebouw heeft dienst gedaan als visafslag. Boven de bank is een reliëf aangebracht met een afbeelding van . Dit reliëf werd in 1905 gemaakt door T.Gerlsma.
 

De Hindelooper schilderkunst

De Hindelooper schilderkunst.

De Hindelooper schilderkunst is wereldwijd beroemd. Bedsteewanden, meubels zoals tafels en stoelen, klaptafels, kastjes, reiskoffers, miniatuurmeubeltjes: in de 18e eeuw werden deze objecten beschilderd in de kenmerkende Hindelooper kleuren en motieven. De krullen, bloemen en bladeren in de kleuren rood, blauw, wit en groen, werden in Hindeloopen verwerkt tot een aparte stijl. In platenbijbels en prentenboeken werden de motieven gevonden.
Zeilboten op het droge

Zeilboten op het droge.

Tegenwoordig is Hindeloopen vooral in trek bij toeristen die in het voorjaar en in de zomer het stadje bezoeken. Ook heeft Hindeloopen een grote jachthaven. De kleinere oude gemeente-vissershaven is thans een passantenhaven van de Vereniging Hylper Haven. De voormalige Zuiderzeesluis (van 1785) wordt nog steeds met de hand bediend. Bron wiki.


 
WelkomAmsterdamFrieslandPortrettenPrijzenKlassiekModernKleurLinkseShop