Welkom bij de website van Henk Rikkert
WelkomAmsterdamFrieslandPortrettenPrijzenKlassiekModernKleurLinkseShop
Sint Sebastiaan
Giotto en Sint Franciscus
Susanna
Sint SebastiaanHenk Rikkert, Sint Sebastiaan, 1 Andrea Mantegna 1480 Santa Sebastiaan                                                             

1 Andrea Mantegna 1480 Santa Sebastiaan
Henk Rikkert, Sint Sebastiaan, 2 Agnolo Bronzino 1527 Sainte Sebastiaan

2 Agnolo Bronzino 1527 Sainte Sebastiaan
Henk Rikkert, Sint Sebastiaan, 3 Joachim Wtewael 1600 Martyrdom of St. Sebastian

3 Joachim Wtewael 1600 Martyrdom of St. SebastianHenk Rikkert, Sint Sebastiaan, 4 Venetiaanse schilder 1480 Santa Sebastiaan

4 Venetiaanse schilder 1480 Santa Sebastiaan
Henk Rikkert, Sint Sebastiaan, 5 El Greco 1577 ιερό Sebastiaan

5 El Greco 1577 ιερό Sebastiaan
Henk Rikkert, Sint Sebastiaan, 6 Duits onbekend - St. Sebastian

6 Duits onbekend - St. Sebastian
Henk Rikkert, Sint Sebastiaan, 7 Pietro Perugino 1510 St. Sebastian tied to a Column

7 Pietro Perugino 1510 St. Sebastian tied to a ColumnHenk Rikkert, Sint Sebastiaan, 8 Anoniem 1542 Sint Sebastiaan

8 Anoniem 1542 Sint SebastiaanHenk Rikkert, Sint Sebastiaan, 9 Giovanni Antonio Bazzi 1542 St. Sebastian

9 Giovanni Antonio Bazzi 1542 St. SebastianHenk Rikkert, Sint Sebastiaan, 10 Guido Reni 1616 Saint Sebastian

10 Guido Reni 1616 Saint Sebastian


Sint-Sebastiaan was een christen uit Milaan ,uit de derde eeuw na Christus. Hij was onder keizer Carinus soldaat en onder keizer Diocletianus leider van de praetoriaanse garde.
Sebastiaans ouders waren christenen. Hijzelf bekeerde zich in het geheim, omdat de christenen toen nog door de Romeinen vervolgd werden, en hielp de mensen die leden onder die vervolgingen. Als soldaat onder Diocletianus zou hij wonderen hebben verricht en hield hij lange redevoeringen. Hij wist de tweeling Marcus en Marcelianus te overreden de marteldood vooral toch te sterven. Hij viel hierdoor in ongenade bij de keizer, nadat die ontdekte dat hij christen was. Soldaten arresteerden hem en doorzeefden hem op het Marsveld met pijlen.
Sint-Sebastiaan is de beschermheilige van onder andere de (boog-)schutters (veel schutterijen dragen zijn naam), soldaten, jagers, steenhouwers, tuiniers, kleermakers en brandweerlieden. Verder was hij één van de zes pestheiligen, kinderen kregen zijn naam om onder andere pest, lepra, zweren en andere ziektes af te weren.
Zijn naamdag is 20 januari, de dag waarop hij stierf in het jaar 288.
Sebastiaan is voor de christelijke (middeleeuwse) kunstenaar en voor kunstenaars van later tijd wat Apollo voor de antieke, heidense kunstenaar was: een verbeelding van het mannelijk naakt. Er zijn dan ook tientallen afbeeldingen van Sebastiaan uit alle tijden bewaard gebleven.
Bron: Wiki
WelkomAmsterdamFrieslandPortrettenPrijzenKlassiekModernKleurLinkseShop