Welkom bij de website van Henk Rikkert
WelkomAmsterdamFrieslandPortrettenPrijzenKlassiekModernKleurLinkseShop
Balk
Blauwhuis
Bolsward
Elahuizen
Firdgum
Harlingen
Hindeloopen
Midlum
Moddergat
Sexbierum
Tzummarum
Workum
Zurich
Sexbierum


Henk Rikkert Friesland Sexbierum

Sexbierum werd in het verleden ook wel genoemd: Sixtabarra en Sixtusburen, naar de heilige
Sixtus. De Sixtuskerk is nog steeds gewijd aan de Heilige Sixtus en bestaat sinds de twaalfde eeuw. In Sexbierum staat de korenmolen De Korenaar.

Henk Rikkert Friesland Sexbierum De Korenaar


Henk Rikkert Friesland Sexbierum Aeolus

In 1987 is in Sexbierum een wind-attractiepark en bezoekerscentrum met de naam Aeolus (god van de wind) gebouwd. Aeolus is destijds gebouwd vanwege het nieuwe windmolen-experimenteelpark vlakbij Sexbierum (en eigenlijk gelegen op land behorend bij Oosterbierum).

Aeolus is een figuur uit de Griekse en Romeinse mythologie. Hij was een zoon van Poseidon die door Zeus werd aangesteld als de bewaarder van de winden: Boreas de noordenwind, Notos de zuidenwind, Euros de oostenwind en Zephyrus de westenwind. Aeolus hield deze winden opgesloten in een grot en kon ze als hij dat wilde uitzenden om wind te brengen.
 
Aeolus ontmoette op de Liparische Eilanden, Odysseus. Hij gaf deze een zak mee, waarin de tegenwinden zaten, zodat Odysseus nooit last van tegenwind zou hebben. De reisgenoten van Odysseus waren echter zo nieuwsgierig, dat ze in de zak keken. De tegenwinden ontsnapten, waardoor Odysseus zijn bestemming nog niet kon bereiken.
 
Aeolus was eveneens de godheid die ervoor zorgde dat de Grieken niet konden uitvaren naar Troje (dit op aandringen van Artemis), alvorens koning Agamemnon zijn dochter Iphigeneia aan de godin zou offeren.
 
De god is ook de mythische voorvader van de Aeoliërs.


Buiten het dorp is de poort van Liauckama State bewaard gebleven.

WelkomAmsterdamFrieslandPortrettenPrijzenKlassiekModernKleurLinkseShop